Moderne Bungalow Bouwen? Alles Wat Je Moet Weten - Architectenbureau

Published Feb 28, 22
6 min read

Sleutel-op-de-deur Van A Tot Z - Architectenbureau Frank Gruwez

Zoals een stadsboerderij of herenhuis uit het begin van de 20e eeuw. Neem voor het renoveren en verduurzamen van een antiek of monumentaal huis een gespecialiseerd bouwbedrijf in de arm. Vaak wordt er bij duurzame huizen ook wel gedacht aan een ecohuis, beng bouwen of gasloos bouwen. Soms lijkt verbouw voor de hand te liggen, maar is nieuwbouw bij nader inzien toch efficiënter.

Een nieuwbouw huis laten bouwen kan direct energiezuinig of energieneutraal opgeleverd worden. Om onnodig energieverlies in een bestaand huis te voorkomen, zijn vaak flinke investeringen in isolatie nodig. Stel dat u een antieke woning zonder spouwmuur wilt isoleren - Woning bouwen. U kunt er dan een nieuwe muur omheen bouwen, of een voorzetwand aan de binnenkant plaatsen.

Een voorzetwand aan de binnenkant doet daar minder afbreuk aan, maar maakt de leefruimte aan de binnenkant wel kleiner. Verder heeft het weinig nut om een slecht geïsoleerde woning aan te sluiten op hernieuwbare energie, zoals met behulp van zonnepanelen of een warmtepomp. Omdat u dan veel energieverlies heeft, verdient u die investering moeilijker terug.

Maar laat dan altijd eerst wel de bouwkundige staat van het huis door een deskundige beoordelen. Hoe betrouwbaar zijn de dragende constructies? Moet u draagbalken of spanten vervangen en zo ja, wat doet dat met de rest van de muren en de constructie? Wanneer een woning zover gestript moet worden dat alleen de dragende muren nog overeind staan, is nieuwbouw wellicht een betere optie.

Daarom gaan we hierna in op het belang van een geschikte bouwlocatie voor uw bouwplannen. Houd er alvast rekening mee dat een grootschalige verbouwing van een bestaand huis qua proces vergelijkbaar is met het bouwen van een compleet nieuwe woning. De bouwregelgeving zit zo in elkaar, dat een nieuwe uitbreiding aan een bestaande woning als nieuwbouw wordt aangemerkt en daarom vergunningsplichtig is.

Wat Is De Kostprijs Van Een Moderne Woning? - Architectenbureau Frank Gruwez

Dat is ook de reden waarom de woonlocatie zoveel invloed heeft op de prijs van een woning. Zoek daarom eerst de plek waar u uw nieuwe droomhuis wilt bouwen, alvorens u zich meer in detail in de nieuwe woning zelf verdiept. Wat moet de bouwlocatie worden? Stel uzelf de volgende vragen, voordat u een bouwkavel gaat zoeken of kopen:Waar wil ik wonen? Hoe is de ligging van de bouwlocatie ten opzichte van de zon? Wie biedt de bouwlocatie aan? Wat mag ik op de bouwlocatie bouwen? Hoe wordt de bouwlocatie aangeboden? Denk bij een potentiële bouwlocatie in eerste instantie aan een wijk of buurt van een stad of dorp waarvoor een bepaald bestemmingsplan geldt, zodat u bij de betreffende gemeente na kunt vragen welk type woningen daar gebouwd mogen worden.

Vervolgens kunt u in die omgeving gericht op zoek naar een bouwkavel. Die kavel moet in de eerste plaats voldoende ruimte bieden aan uw nieuwe huis en de leefruimte die u rond uw woning nodig heeft. Daarom gaan we hierna in op het thema kavelruimte. Kavelruimte voor zelf een huis bouwen, Een kavel is een perceel binnen het zoekgebied van uw bouwlocatie waar een woning mag worden gebouwd.Ga dit na bij de aanbieder van de kavel. Let bij de aankoop van een bouwkavel special op de kavelruimte. Is die groot genoeg voor de nieuwe woning die u in gedachten heeft? Het bestemmingsplan geeft aan wat de bebouwbare oppervlakte van een bouwkavel is. Deze bouwoppervlakte biedt ruimte aan één of meer bouwblokken, zoals een woning met één of meer opstallen.Kijk hierbij zowel naar het aantal bouwblokken, het type bebouwing dat er per blok mogelijk is en de omvang daarvan. Denk ook aan de toegestane hoogte van de bebouwing. Wat verwacht u van de verhouding tussen bebouwing en omliggende ruimte op uw kavel? Wanneer u een grote tuin wilt, moet daar op de kavel natuurlijk wel de ruimte voor zijn.

Wilt u een tuin die rondom uw hele woning ligt? Of alleen een voor- en/of achtertuin? De mogelijkheden hiervoor hangen af van de kavelruimte en de manier waarop u die kunt indelen in bouwoppervlakte en tuinoppervlakte (Architect Vlaams Brabant). De bouwkavel vormt niet alleen de letterlijke grond onder het huis dat u wilt bouwen, maar maakt ook een substantieel onderdeel uit van uw bouwkosten.

Moderne Woning Bouwen? - Taats Architecten & Bouwkundigen - Architectenbureau Frank GruwezBouw je eigen huis: Kavelkosten, De prijs van een nieuw huis bouwen hangt gedeeltelijk af van het kavel. Kavels kunnen op twee manieren worden aangeboden:Kosten koper Vrij op naam, Kosten koper (k. k.) betekent dat u als koper zelf de overdrachtsbelasting en de notariskosten van de kavel betaalt. Als richtlijn voor die kosten kunt u uitgaan van 10% van de kavelprijs, waaronder 6% overdrachtsbelasting.

Raadpleeg voor meer informatie over het kopen van een bouwkavel. De plek van uw bouwkavel bepaalt welke woning en opstallen u op die kavel mag bouwen. Dit brengt ons op het volgende onderwerp in deze bouwgids: wetten en vergunningen. Wetten en vergunningen waar u rekening mee moet houden bij het bouwen van een huis, Een eigen huis bouwen zorgt ervoor dat u te maken krijgt met de volgende wetten en vergunningen:Bouwvergunning Soopvergunning, Bouwbesluit 2012Omgevingswet, Zonder bouwvergunning mag u geen woning laten bouwen.

EPG staat voor Energie Prestatie Gebouw en is een getal dat aangeeft hoeveel energie uw woning gebruikt. Dit getal mag niet boven de norm komen die in het Bouwbesluit is vastgelegd. Sloopvergunning, Slopen is het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. Een sloopvergunning is bij nieuwbouw alleen nodig wanneer u eerst een woning of andere opstallen op uw nieuwe kavel moet slopen, alvorens u er uw nieuwe huis kunt bouwen.

Bij de meeste gemeenten ligt de grens voor de vergunningplicht op 10 m3 sloopafval. Verwacht u meer sloopafval te produceren tijdens uw voorgenomen (ver)bouwactiviteit, dan moet u rekening houden met een sloopvergunning. Vraag bij de gemeente waar u uw huis gaat bouwen na hoe dit daar geregeld is. Bouwbesluit 2012De gemeente toetst uw vergunningsaanvraag aan het Bouwbesluit 2012 en doet dit aan de hand van het bouwplan, de bouwtekening en de EPG-berekening die u daarbij indient.

Denk hierbij aan de stevigheid van de dragende constructies, de hoogte van plafonds, de maatvoering van deuren en trappen, de brandveiligheid en de isolatiewaarde. Omgevingswet, Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. De Omgevingswet is één integrale wet voor onze fysieke leefomgeving en voegt veel bestaande wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening samen.

Hoeveel Kost Een Nieuwbouw? - Architectenbureau Frank Gruwez

Het Bouwbesluit stelt eisen aan o. a. de duurzaamheid van uw nieuwe huis. Maar welke eisen stelt u zelf aan die duurzaamheid? En op welke manieren kunt u uw nieuwe huis zo duurzaam mogelijk laten bouwen? In het kader van de opwarming van de aarde en de daarvoor benodigde energietransitie is duurzaamheid een actueel en belangrijk maatschappelijk thema, met grote invloed op de woningbouwmarkt.Nieuwbouw woning bouwen: Duurzaamheid, Hoe duurzaam wilt u uw nieuwe droomhuis maken? En welke mogelijkheden zijn daarvoor beschikbaar? Maar ook: welke vormen van duurzaamheid zijn voor u belangrijk, gelet op uw waarden en normen? Om die vragen goed te kunnen beantwoorden, krijgt u in deze paragraaf meer informatie over de volgende aspecten van duurzaam bouwen: Energiebesparing Duurzaam materiaalgebruik, Een gezond binnenklimaat, Energiebesparing, Met het bouwen van een huis kunt u op drie manieren energie besparen:Beperk het energieverbruik in uw nieuwe huis door ramen, dak, vloeren en gevels goed te isoleren.

Navigation

Home

Latest Posts

Waar Staat De V Voor Bij Beveiliging

Published Nov 26, 22
9 min read

Hoe Weet Ik Welke Alarm Klasse Mijn Auto Heeft

Published Nov 25, 22
10 min read